Jun 7, 2010

oh......soalan kah?

mengapakah?
apakah?
bilakah?
siapakah?
bagaimanakah?
berapa lamakah?
sampai bilakah?


No comments:

Post a Comment